banner footer1

unnamed

banner footer4

"Awareness Raising Seminar to Enhance Understanding of SMEs on Socially Responsible Business Practices" 9 October 2019 at The Tide Resort, Chon Buri


DSC01538

                                                                                                                                                 

     นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย(ECOT) กล่าวเปิดพิธีในงานสัมมนา "การยกระดับการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการขนาด SMEs" เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ การทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มความตระหนักรู้เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานในภาคเกษตรและชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงความเข้าใจในหลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยมี Ms. Yukiko Arai ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสองค์การแรงงานระว่างประเทศ(ILO) ร่วมบรรยายประสบการณ์ในการส่งเสริมธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ และอีกหลายท่านนำทีมร่วมอภิปรายหลักสำคัญประเด็นด้านแรงงานที่ SMEs ควรรู้ เช่น แนวทางปฏิบัติในการซื้อของผู้ซื้อ หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงานที่มีจรรยาบรรณ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการและกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงาน และวิธีการทำความเข้าใจมาตรฐานแรงงานให้ดีขึ้น (Helpdesk) โดย นายอนวัต สุพตานนท์ ผจก.อาวุโสฝ่ายเทคนิค กลุ่มสินค้าอาหารสด เทสโก้ โลตัส, นายเถลิงศักดิ์ กลางสาทร ผจก.ทั่วไป บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และนายอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ ที่ปรึกษาสภาฯ

DSC01615

Ms. Yukiko Arai ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสองค์การแรงงานระว่างประเทศ(ILO)

     ในช่วงบ่ายนายธนกร สมสิน ประธานสหภาพแรงงานสยามมิชลิน และนายอรรถพล บัวเผื่อน ผจก.ฝ่ายบุคคล บริษัท สยามมิชลิน จำกัด แหลมฉบัง แชร์ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่องการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์(Constructive Labour Relation) และร่วมวงสานเสวนา"การบริหารความเสี่ยงด้านแรงงานสัมพันธ์ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า" และประเด็นการปรับโครงสร้างความรับผิดชอบ ผู้ร่วมเสวนา นายชาลี ลอยสูง ประธานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ยานยนต์และโลหะ แห่งประเทศไทย(TEAM), นายสนธยา เผ่าดี ประธานชมรมผู้บริหารบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน(MAC) และนายภานุ ราษฎร์เจริญ, และดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต นายกสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก ทั้งนี้งานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้กระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

DSC01683

นายอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ ที่ปรึกษาสภาฯ, นายอนวัต สุพตานนท์ ผจก.อาวุโสฝ่ายเทคนิค กลุ่มสินค้าอาหารสด เทสโก้ โลตัส, นายเถลิงศักดิ์ กลางสาทร ผจก.ทั่วไป บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และนายศักดิ์ดา หวานแก้ว ผอ.สภาฯ                                                                                                                                                                                                              

      DSC01878 2

นายสนธยา เผ่าดี ประธานชมรมผู้บริหารบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน(MAC), ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต นายกสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก,  นายชาลี ลอยสูง ประธานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ยานยนต์และโลหะ แห่งประเทศไทย(TEAM) และ และนายภานุ ราษฎร์เจริญ

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562.....

ที่มา : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)   

กิจกรรมและข่าวสาร (NEWS & EVENT)

1 Position
468

เปิดรับผู้ช่วยจัดทำโครงการสัมมนาร่วมกับ ILO : 1 ตำแหน่ง

ECOT เปิดรับผู้ช่วยจัดทำโครงการสัมมนาร่วมกับ ILO : 1 ตำแหน่ง
ลาออกโดยสมครใจ ไมเขาขายเลกจาง
62

ลาออกโดยสมัครใจ ไม่เข้าข่ายเลิกจ้าง

ลาออกโดยสมัครใจ ไม่เข้าข่ายเลิกจ้าง
uj
493

เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรให้เป็นเลิศของเอเซีย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) จับมือ บริษัทอินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด บริษัทฝึกอบรม พัฒนาบุคลลากรชั้นนำของประเทศไทยที่มีประสบการณ์กว่าสิบปี…
S 907
728

?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ3

คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติตามระดับทักษะ?…
704522 728x410
937

เคาะแล้ว!ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 เม.ย.61

ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชุมดังกล่าว แถลงผลการประชุม ว่า มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ไล่ตั้งแต่ 308, 310, 315, 318, 320, 325 และ สูงสุด 330 บาทตามลำดับ มีผลวันที่…
pot
1417

สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิ์เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตน

วันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงานประกันสังคม มีประกาศคณะกรรมการการแพทย์การแพทย์ กำหนดหลักเกณฑ์ เงินช่วยเหลือเบี้องต้นแก่ผู้ประกันตน 30 มกราคม 2561...

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

AU1
สิงหาคม 22, 2562 96

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 20-21 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
S 11
สิงหาคม 19, 2562 114

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15-16 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนผู้อบรม 54 คน
n4
สิงหาคม 06, 2562 160

การอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานที่อบรม ศูนย์ทดสอบบริษัทอีคอม ดีเวลล้อบเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
G 6
สิงหาคม 01, 2562 117

หลักสูตรGeneral Health and Safety (เทสโก้ โลตัส)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15 ก.ค..62 ณ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด
T7
สิงหาคม 01, 2562 104

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเขียนอีเมลในที่ทำงาน วันที่ 25 ก.ค. 62 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
S 3
เมษายน 05, 2562 195

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 21-22 มี.ค.62 โรงแรมภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต จำนวนผู้อบรม 24 คน
S 1
เมษายน 05, 2562 212

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 สถานที่อบรม บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom