banner footer1

unnamed

banner footer4

"Awareness Raising Seminar to Enhance Understanding of SMEs on Socially Responsible Business Practices" 9 October 2019 at The Tide Resort, Chon Buri


DSC01538

                                                                                                                                                 

ความเป็นมา

              ด้วยความร่วมมือกับโครงการ "ห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย" (RSCA) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับธุรกิจในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนแรงงานและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (RBC) ทั้งในแง่ของข้อกำหนดทางศีลธรรมและกรณีศึกษาทางธุรกิจที่น่าสนใจ ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

               การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และภาคเกษตร (เนื้อสัตว์ผักและผลไม้) เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านแรงงานที่รับผิดชอบต่อสังคม CSR / RBC รวมถึงตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี การสัมมนาจะไม่เพียงแต่สร้างความตระหนักในกรอบนโยบายจริยธรรมและข้อผูกมัดทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ และในห่วงโซ่อุปทานทั่วไปเพื่อให้การแข่งขันมีประสิทธิภาพในตลาดการค้า

ผู้เข้าร่วม

              ผู้เข้าร่วมงานทั้งสองภาคอุตสาหกรรมรวม 65 ท่าน จำนวน 34 บริษัท

              ผู้เข้าร่วมงานเป็นสุภาพสตรี เกิน 20% ของผู้เข้างานทั้งหมด

DSC01532

นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า

?การยกระดับความเข้าใจ ในเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมของสถานประกอบการขนาดกลางและเล็กในวันนี้ ถือเป็นประเด็นที่สำคัญ และเป็นเรื่องร่วมสมัย หลายท่านอาจสงสัยและสับสนว่า ทำไมต้องรับรู้ทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ ในปัจจุบันผู้ซื้อ และผู้บริโภคอุปโภคในต่างประเทศ มีการกดดันให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานสากลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้น หลายประเทศยังมีข้อกำหนด หรือกฎหมายเพิ่มเติมให้ผู้ที่จะทำการค้ากับประเทศของเขาต้องปฏิบัติตาม เป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเรียนรู้และเตรียมการในเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้สามารถทำการค้าและแข่งขันในโลกสากลได้ ประเด็นต่อไปก็คือ ทำไมต้องเป็นสถานประกอบการขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ก็เพราะ การผลิตหรือให้บริการปัจจุบันมีสายโซ่ห่วงอุปทานเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การผลิตที่ปลายน้ำเป็นหน่วยปลายทางหรือชิ้นส่วนส่วนหนึ่งที่จะนำไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ เพราะฉะนั้นสายเชื่อมโยงจึงจำเป็นต้องมีการดูแลตลอดสายการผลิต ในเรื่องธรรมาภิบาลก็เช่นกันก็ต้องดูแลตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลาย ซึ่งหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นเวทีและโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมในการสร้างขีดเส้นใต้ซึ่งกันและกันและทำงานร่วมกันในอนาคต?

 

DSC01615

Ms.Yukio Arai ผู้เชียวชาญอาวุโสองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

              เป้าหมายของ ILO คือการสร้างงานมากขึ้นและผลักดันงานที่มีคุณค่าผ่านธุรกิจที่ยั่งยืน การสร้างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอุปสรรค จะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตในประเทศกำลังพัฒนา มีแรงจูงใจที่ให้พวกเขาอัพเกรดตัวเอง และมีแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามมารตรฐานสากล เหนือสิ่งอื่นใด การเจรจาทางสังคมเป็นเสาหลักของการผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจ การร่วมกันแก้ปัญหา แนวปฏิบัติที่ถูกต้องด้านแรงงาน รวมถึงการทำงานร่วมกันในอนาคตอย่างเติบโตและยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานโลก

 

หลักสำคัญประเด็นด้านแรงงานที่ SMEs ควรรู้

              

DSC01683

              นายอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ ที่ปรึกษาของ ECOT: เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงภาพใหญ่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงประชากร ความเป็นเมืองและความมั่นคงด้านอาหารซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อโลก แต่ยังรวมถึงธุรกิจ พวกเขาสร้างทั้งความเสี่ยง (กฎระเบียบใหม่ชื่อเสียงการเข้าถึงตลาดที่ลดลงและการลงทุนที่ลดลง) และโอกาส (นวัตกรรมแบรนด์ที่ได้รับการปรับปรุงการเข้าถึงเงินทุนและตลาดการจ้างพนักงานและการควบคุมตัว) กับธุรกิจ นอกจากนี้การเจรจาการค้า แรงกดดันจากผู้ซื้อต่างประเทศและการสูญเสียชื่อเสียงทางธุรกิจระหว่างประเทศก็มีผลกระทบทางลบต่อธุรกิจเช่นกัน

 

นายเถลิงศักดิ์ กลางสาทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

              ?การคัดเลือก Supplier มีมาตรฐานที่ใช้ในการคัดเลือกและเข้าไปทำการ Develop Supplier ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ อุตสาหกรรมรถยนต์เราได้รับผลกระทบจาการเปลี่ยนผ่าน ปกติรถยนต์ 1 คัน เรามีชิ้นส่วนประกอบประมาณ 30,000 ชิ้น แต่ในปัจจุบันมีรถ EV รถพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจากมีชิ้นส่วนประกอบ 300,000 ชิ้น จะเหลือแค่หลักพันชิ้น ในประเทศไทย Supplier มีผู้ผลิ้นส่วนมากที่สุดในอาเซียนและเป็นศูนย์กลางในอาเซียน ด้วยมาตรฐาน ISO/IATF 16949 สำหรับตลาดยุโรป BMW หรือ Benz ก็จะใช้มาตรฐานยุโรป ?

นายอนุวัต สุพตานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค กลุ่มสินค้าอาหารสด เทสโก้ โลตัส

               ?ใช้มาตรฐานโยบายจริยธรรมในการจ้างงานจากทางบริษัทแม่มาบังคับใช้กับคู่ค้า เพื่อบ่งชี้คู่ค้า ให้ทำตามนโยบายภายในของบริษัทเทสโก้โลตัส คือ เราต้องปฏิบัติกับทุกคนตามที่เราอยากให้เขาปฏิบัติกับเรา มีหลายกรีณีที่ทางเทสโก้โลตัสต้องหยุดทำการค้ากับคู่ค้าบางรายที่พบการระเมิดกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ การที่จะเข้ามาเป็นคู่ค้านั้นทางเทสโก้โลตัสจะมีการเข้าไปประเมินก่อน โดยสิ่งที่ใช้ในการประเมินคือ GMP,EDI อาหารก็จะเป็นตัว HACCP แต่ถ้ามาตรฐานทางอังกฤษจะเป็น Tesco Food Standards, Tesco Non Food Standards เมื่อมีความยากมากทางบริษัทก็จะให้เวลามีการลดหย่อนในเรื่องของ Health , Safety ให้มีการพัฒนาต่อไป และยังช่วย Training บริษัทคู่ค้าให้พัฒนามาตรฐานตรงตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการเข้ามาเป็นคู่ค้าในบริษัทเทสโก้โลตัส?

 

DSC01739

              นายธนกร สมสิน ประธานสหภาพแรงงานสยามมิชลิน ร่วมด้วย นายไพโรจน์ ดีเพลีย เลขาธิการสหภาพแรงงานสยามมิชลิน และนายอรรถพล บัวเผื่อน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทสยามมิชลินจำกัด แหลมฉบัง และ ร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการสร้างแรงงานสัมพันธ์แบบสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม 

 

ปัจจัยของเศรษฐกิจโลกที่ไทยต้องเฝ้าระวัง

- เทคโนโลยีที่ก้าวหน้านำมาซึ่งห่วงโซ่การผลิตสินค้าที่สั้นลง

- การแทนที่แรงงานมีฝีมือด้วยปัญญาประดิษฐ์

- ผลต่อเนื่องของปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำลง ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ทำให้ประเทศขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน ประเทศญี่ปุ่น และหลายประเทศที่พัฒนาแล้วทยอยออกมาตรการนำเข้าแรงงานต่างชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

 

สิทธิของคนทำงานในยุคดิจิทัล

- การมีงานทำส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนมากน้อยเพียงใดการพิจารณาและประกันค่าแรงขั้นต่ำหรือค่าแรงเพื่อชีวิต (Living wage) ความมั่นคงในการมีงานทำ / ประเด็น One-sided Flexibility (ยืดหยุ่นเฉพาะฝั่งนายจ้าง) เดิมนายจ้างสนับสนุนการพัฒนาทักษะ ในการจ้างงานแบบใหม่ ใครสนับสนุนกรณีเป็นที่เป็น ?สัญญาจ้างอย่างต่อเนื่อง? สิทธิเช่น การลาป่วย ลาคลอด โดยยังได้รับค่าตอบแทนจะพิจารณาอย่างไร

- บริบททางสังคมและทริกเกอร์: อุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีก่อกวน AI อัตโนมัติ / หุ่นยนต์ (เศรษฐกิจ) ความหลากหลาย, สังคมผู้สูงอายุ (สังคม) และการเมือง (กฎหมาย)

- การอภิปรายมุ่งเน้นไปที่อนาคตของการทำงานและความท้าทายกับพนักงานที่เปลี่ยนแปลง

- แรงงานข้ามชาติและ AI เป็นวิธีการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

- จะทำให้แน่ใจได้อย่างไรว่าคุณจะไม่ทิ้งคนงานไว้เบื้องหลัง

- การประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จำเป็นในการจัดการความเสี่ยง

- คำถามมากมายจากผู้ชมเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร

- ปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติตามฤดูกาล

- ต้องการกำลังคนที่สอดคล้องกันและความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหานี้

- ขอให้คณะกรรมการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาระหว่างแรงงานข้ามชาติและนายจ้าง (ผู้ประกอบการเกษตร) และการฝึกอบรมทักษะแรงงานอพยพ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/14IfT1uzGY6J5Cnuz-KXzBSjJ8vGKac4R/view?usp=sharing

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562.....

ที่มา : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)   

กิจกรรมและข่าวสาร (NEWS & EVENT)

uj
1165

เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรให้เป็นเลิศของเอเซีย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) จับมือ บริษัทอินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด บริษัทฝึกอบรม พัฒนาบุคลลากรชั้นนำของประเทศไทยที่มีประสบการณ์กว่าสิบปี…
S 907
1827

?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ3

คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติตามระดับทักษะ?…
704522 728x410
1929

เคาะแล้ว!ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 เม.ย.61

ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชุมดังกล่าว แถลงผลการประชุม ว่า มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ไล่ตั้งแต่ 308, 310, 315, 318, 320, 325 และ สูงสุด 330 บาทตามลำดับ มีผลวันที่…
Ptoo
1503

ค่าจ้างขั้นต่ำ - กับสิ่งท้าทายปัจจุบัน

ค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ปกติเป็นมาตรการแทรกแซงของรัฐ เพื่อปกป้องคนงานไร้ฝีมือแรกเข้าทำงานมิให้ได้รับค่าจ้างต่ำเกินไป…

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

11 03 63
ธันวาคม 29, 2563 481

หลักสูตร พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 4

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร อบรมหลักสูตร พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2563
23 240961
ธันวาคม 29, 2563 436

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร วันที่ 23-24 กันยายน 2563สถานที่อบรม บริษัท ซาซาฟู๊ด จำกัด
61163 IOM 1
ธันวาคม 28, 2563 637

อบรมหลักสูตร IOM (แรงงานข้ามชาติ)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ความปลอดอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (แรงงานข้ามชาติ) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ บริษัท…
AU1
สิงหาคม 22, 2562 862

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 20-21 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
S 11
สิงหาคม 19, 2562 910

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15-16 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนผู้อบรม 54 คน
n4
สิงหาคม 06, 2562 2599

การอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานที่อบรม ศูนย์ทดสอบบริษัทอีคอม ดีเวลล้อบเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
G 6
สิงหาคม 01, 2562 1183

หลักสูตรGeneral Health and Safety (เทสโก้ โลตัส)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15 ก.ค..62 ณ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom