banner footer1

unnamed

banner footer4

?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ3 สัญชาติตามระดับทักษะ"


S 91

"อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติตามระดับทักษะ"

                                                                                                                                                                                                                                     

คุณเอกสิทธิ์  คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติตามระดับทักษะ? ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ณ  ห้องประชุมกรีนไลฟ์ สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง                                                                                                                                                                                                                                                         

      S 9

 

เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  2561.....

 

ที่มา : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)   

กิจกรรมและข่าวสาร (NEWS & EVENT)

uj
1165

เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรให้เป็นเลิศของเอเซีย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) จับมือ บริษัทอินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด บริษัทฝึกอบรม พัฒนาบุคลลากรชั้นนำของประเทศไทยที่มีประสบการณ์กว่าสิบปี…
704522 728x410
1930

เคาะแล้ว!ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 เม.ย.61

ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชุมดังกล่าว แถลงผลการประชุม ว่า มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ไล่ตั้งแต่ 308, 310, 315, 318, 320, 325 และ สูงสุด 330 บาทตามลำดับ มีผลวันที่…
Ptoo
1504

ค่าจ้างขั้นต่ำ - กับสิ่งท้าทายปัจจุบัน

ค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ปกติเป็นมาตรการแทรกแซงของรัฐ เพื่อปกป้องคนงานไร้ฝีมือแรกเข้าทำงานมิให้ได้รับค่าจ้างต่ำเกินไป…

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

11 03 63
ธันวาคม 29, 2563 481

หลักสูตร พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 4

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร อบรมหลักสูตร พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2563
23 240961
ธันวาคม 29, 2563 437

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร วันที่ 23-24 กันยายน 2563สถานที่อบรม บริษัท ซาซาฟู๊ด จำกัด
61163 IOM 1
ธันวาคม 28, 2563 638

อบรมหลักสูตร IOM (แรงงานข้ามชาติ)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ความปลอดอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (แรงงานข้ามชาติ) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ บริษัท…
AU1
สิงหาคม 22, 2562 864

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 20-21 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
S 11
สิงหาคม 19, 2562 911

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15-16 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนผู้อบรม 54 คน
n4
สิงหาคม 06, 2562 2600

การอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานที่อบรม ศูนย์ทดสอบบริษัทอีคอม ดีเวลล้อบเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
G 6
สิงหาคม 01, 2562 1183

หลักสูตรGeneral Health and Safety (เทสโก้ โลตัส)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15 ก.ค..62 ณ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom