banner footer1

unnamed

banner footer4

สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิ์


pot

สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิ์

สำนักงานประกันสังคม มีประกาศคณะกรรมการการแพทย์การแพทย์ กำหนดหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือเบี้องต้นแก่ผู้ประกันตนในกรณีได้รับผลกระทบจากการรับบริการทางการแพทย์เป็นเหตุให้เสียชีวิตทุพพลภาพหรือต้องรักษาตลอดชีวิตจ่ายตั้งแต่ 240,000 บาทไม่เกิน 400,000 บาทกรณีสูญเสียอวัยวะจ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทไม่เกิน 240,000 บาทได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจ่ายไม่เกิน 100,000 บาททั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ผู้ประกันตนยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย โทร 02-3857117 หรือสำนักงานประกันสังคมทุกสาขา

30 มกราคม 2561...

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม  

กิจกรรมและข่าวสาร (NEWS & EVENT)

161964
43

ใช้สิทธิอย่างฉลาดให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากประกันสังคม

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรในบริษัทของท่านเข้าร่วมเสวนา Afternoon Tea with ECOT ในหัวข้อ "ใช้สิทธิอย่างฉลาดให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากประกันสังคม"
uj
405

เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรให้เป็นเลิศของเอเซีย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) จับมือ บริษัทอินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด บริษัทฝึกอบรม พัฒนาบุคลลากรชั้นนำของประเทศไทยที่มีประสบการณ์กว่าสิบปี…
S 907
537

?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ3

คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติตามระดับทักษะ?…
704522 728x410
797

เคาะแล้ว!ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 เม.ย.61

ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชุมดังกล่าว แถลงผลการประชุม ว่า มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ไล่ตั้งแต่ 308, 310, 315, 318, 320, 325 และ สูงสุด 330 บาทตามลำดับ มีผลวันที่…
Ptoo
772

ค่าจ้างขั้นต่ำ - กับสิ่งท้าทายปัจจุบัน

ค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ปกติเป็นมาตรการแทรกแซงของรัฐ เพื่อปกป้องคนงานไร้ฝีมือแรกเข้าทำงานมิให้ได้รับค่าจ้างต่ำเกินไป…
14032815741403281616l 696x391
919

ขยายเวลาแรงงานต่างด้าวถึง 30 มิ.ย.61

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กระทรวงแรงงานจึงเสนอขอมติ ครม.ใช้อำนาจตามมาตรา 17 ของ…

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

n4
สิงหาคม 06, 2562 14

การอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานที่อบรม ศูนย์ทดสอบบริษัทอีคอม ดีเวลล้อบเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
G 6
สิงหาคม 01, 2562 25

หลักสูตรGeneral Health and Safety (เทสโก้ โลตัส)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15 ก.ค..62 ณ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด
T7
สิงหาคม 01, 2562 14

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเขียนอีเมลในที่ทำงาน วันที่ 25 ก.ค. 62 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
S 3
เมษายน 05, 2562 110

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 21-22 มี.ค.62 โรงแรมภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต จำนวนผู้อบรม 24 คน
S 1
เมษายน 05, 2562 115

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 สถานที่อบรม บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
DSC3
มีนาคม 11, 2562 179

อบรมหลักสูตรการสร้างทีมงานและค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การสร้างทีมงานและค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Team Building) กลุ่มบริษัท ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป (บริษัทคุณสัณหพัฒน ตันติธนาทรัพย์) วันที่ 12…
S6
ธันวาคม 02, 2561 263

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเบย์ โฮเต็ล ถนนศรีนครินทร์

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom