banner footer1

unnamed

banner footer4

สภาองค์การนายจ้างร่วมลงนามกองทุนกู้ยืมการศึกษา 


IMG 6591

สภาองค์การนายจ้างร่วมลงนามกองทุนกู้ยืมการศึกษา

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย โดยนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภานายจ้างแห่งประเทศไทยและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอบรมและนำเสนอความรู้ ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ในเรื่องของการคืนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่พึ่งมีผลบังคับใช้แก่ผู้ประกอบการ ณ อาคาร AIA Center ถนนรัชดา 

 

IMG 6589

20 ตุลาคม 2560...

 

ที่มา : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

S6
ธันวาคม 02, 2561 18

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเบย์ โฮเต็ล ถนนศรีนครินทร์
J1
ตุลาคม 02, 2561 20

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ณ ห้องสัมมนา อาคารโกลบอล อิเลคทริค ชั้น 5 ถ.ศรีนครินทร
S oo
ตุลาคม 02, 2561 65

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต
S l
ตุลาคม 02, 2561 67

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต
S o
ตุลาคม 02, 2561 79

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต
Cf1
สิงหาคม 27, 2561 110

อบรมทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์…
IMG6
มิถุนายน 12, 2561 187

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ของผู้รับเหมา เทสโก้โลตัส วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สถานที่อาคารสุขอนันต์ ถนนเทพารักษ์ 60

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom