banner footer1

unnamed

banner footer4

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 4/2560


551671

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 4/2560

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย(ECOT) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องทิวลิป อาคารสุขอนันต์ ถนนเทพารักษ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีสาระสำคัญดังนี้

  1. ประธานสภาฯได้รับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการไตรภาคี ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
  2. มีโครงการความร่วมมือระหว่างสภาองค์การนายจ้างฯ(ECOT) กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จากการสัมมนาทำความเข้าใจ ให้นายจ้างและผู้มีส่วนได้เสีย ในพระราชบัญญัติ กองทุนให็กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ 16 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป
  3. หารือความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำงานจำนวน 39 อาชีพว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

 

 551367

551672

27 กันยายน 2560...

 

ที่มา : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

S6
ธันวาคม 02, 2561 18

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเบย์ โฮเต็ล ถนนศรีนครินทร์
J1
ตุลาคม 02, 2561 20

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ณ ห้องสัมมนา อาคารโกลบอล อิเลคทริค ชั้น 5 ถ.ศรีนครินทร
S oo
ตุลาคม 02, 2561 65

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต
S l
ตุลาคม 02, 2561 68

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต
S o
ตุลาคม 02, 2561 79

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต
Cf1
สิงหาคม 27, 2561 110

อบรมทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์…
IMG6
มิถุนายน 12, 2561 187

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ของผู้รับเหมา เทสโก้โลตัส วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สถานที่อาคารสุขอนันต์ ถนนเทพารักษ์ 60

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom