banner footer1

unnamed

banner footer4

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 4/2560


551671

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 4/2560

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย(ECOT) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องทิวลิป อาคารสุขอนันต์ ถนนเทพารักษ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีสาระสำคัญดังนี้

  1. ประธานสภาฯได้รับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการไตรภาคี ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
  2. มีโครงการความร่วมมือระหว่างสภาองค์การนายจ้างฯ(ECOT) กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จากการสัมมนาทำความเข้าใจ ให้นายจ้างและผู้มีส่วนได้เสีย ในพระราชบัญญัติ กองทุนให็กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ 16 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป
  3. หารือความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำงานจำนวน 39 อาชีพว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

 

 551367

551672

27 กันยายน 2560...

 

ที่มา : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

กิจกรรมและข่าวสาร (NEWS & EVENT)

uj
1126

เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรให้เป็นเลิศของเอเซีย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) จับมือ บริษัทอินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด บริษัทฝึกอบรม พัฒนาบุคลลากรชั้นนำของประเทศไทยที่มีประสบการณ์กว่าสิบปี…
S 907
1765

?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ3

คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติตามระดับทักษะ?…
704522 728x410
1877

เคาะแล้ว!ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 เม.ย.61

ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชุมดังกล่าว แถลงผลการประชุม ว่า มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ไล่ตั้งแต่ 308, 310, 315, 318, 320, 325 และ สูงสุด 330 บาทตามลำดับ มีผลวันที่…

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

11 03 63
ธันวาคม 29, 2563 422

หลักสูตร พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 4

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร อบรมหลักสูตร พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2563
23 240961
ธันวาคม 29, 2563 380

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร วันที่ 23-24 กันยายน 2563สถานที่อบรม บริษัท ซาซาฟู๊ด จำกัด
61163 IOM 1
ธันวาคม 28, 2563 549

อบรมหลักสูตร IOM (แรงงานข้ามชาติ)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ความปลอดอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (แรงงานข้ามชาติ) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ บริษัท…
AU1
สิงหาคม 22, 2562 803

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 20-21 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
S 11
สิงหาคม 19, 2562 857

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15-16 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนผู้อบรม 54 คน
n4
สิงหาคม 06, 2562 2465

การอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานที่อบรม ศูนย์ทดสอบบริษัทอีคอม ดีเวลล้อบเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
G 6
สิงหาคม 01, 2562 1103

หลักสูตรGeneral Health and Safety (เทสโก้ โลตัส)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15 ก.ค..62 ณ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom