banner footer1

unnamed

banner footer4

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 4/2560


551671

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 4/2560

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย(ECOT) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องทิวลิป อาคารสุขอนันต์ ถนนเทพารักษ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีสาระสำคัญดังนี้

  1. ประธานสภาฯได้รับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการไตรภาคี ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
  2. มีโครงการความร่วมมือระหว่างสภาองค์การนายจ้างฯ(ECOT) กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จากการสัมมนาทำความเข้าใจ ให้นายจ้างและผู้มีส่วนได้เสีย ในพระราชบัญญัติ กองทุนให็กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ 16 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป
  3. หารือความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำงานจำนวน 39 อาชีพว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

 

 551367

551672

27 กันยายน 2560...

 

ที่มา : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

กิจกรรมและข่าวสาร (NEWS & EVENT)

uj
741

เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรให้เป็นเลิศของเอเซีย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) จับมือ บริษัทอินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด บริษัทฝึกอบรม พัฒนาบุคลลากรชั้นนำของประเทศไทยที่มีประสบการณ์กว่าสิบปี…
S 907
1208

?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ3

คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติตามระดับทักษะ?…
704522 728x410
1310

เคาะแล้ว!ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 เม.ย.61

ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชุมดังกล่าว แถลงผลการประชุม ว่า มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ไล่ตั้งแต่ 308, 310, 315, 318, 320, 325 และ สูงสุด 330 บาทตามลำดับ มีผลวันที่…

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

AU1
สิงหาคม 22, 2562 332

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 20-21 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่
S 11
สิงหาคม 19, 2562 407

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15-16 สิงหาคม 62 สถานที่อบรม บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนผู้อบรม 54 คน
n4
สิงหาคม 06, 2562 883

การอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานที่อบรม ศูนย์ทดสอบบริษัทอีคอม ดีเวลล้อบเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
G 6
สิงหาคม 01, 2562 403

หลักสูตรGeneral Health and Safety (เทสโก้ โลตัส)

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 15 ก.ค..62 ณ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด
T7
สิงหาคม 01, 2562 340

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเขียนอีเมลในที่ทำงาน วันที่ 25 ก.ค. 62 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
S 3
เมษายน 05, 2562 499

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 21-22 มี.ค.62 โรงแรมภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต จำนวนผู้อบรม 24 คน
S 1
เมษายน 05, 2562 513

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 สถานที่อบรม บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom