banner footer1

unnamed

banner footer4

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 4/2560


551671

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 4/2560

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย(ECOT) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องทิวลิป อาคารสุขอนันต์ ถนนเทพารักษ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีสาระสำคัญดังนี้

  1. ประธานสภาฯได้รับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการไตรภาคี ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
  2. มีโครงการความร่วมมือระหว่างสภาองค์การนายจ้างฯ(ECOT) กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จากการสัมมนาทำความเข้าใจ ให้นายจ้างและผู้มีส่วนได้เสีย ในพระราชบัญญัติ กองทุนให็กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ 16 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป
  3. หารือความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำงานจำนวน 39 อาชีพว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

 

 551367

551672

27 กันยายน 2560...

 

ที่มา : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

S 3
เมษายน 05, 2562 15

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 21-22 มี.ค.62 โรงแรมภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต จำนวนผู้อบรม 24 คน
S 1
เมษายน 05, 2562 18

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 สถานที่อบรม บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
DSC3
มีนาคม 11, 2562 52

อบรมหลักสูตรการสร้างทีมงานและค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การสร้างทีมงานและค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Team Building) กลุ่มบริษัท ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป (บริษัทคุณสัณหพัฒน ตันติธนาทรัพย์) วันที่ 12…
S6
ธันวาคม 02, 2561 147

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเบย์ โฮเต็ล ถนนศรีนครินทร์
S oo
ตุลาคม 02, 2561 166

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต
J1
ตุลาคม 02, 2561 130

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ณ ห้องสัมมนา อาคารโกลบอล อิเลคทริค ชั้น 5 ถ.ศรีนครินทร
S l
ตุลาคม 02, 2561 159

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom