banner footer1

unnamed

banner footer4

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศ


 ecot k1

ประธานกิตติมศักดิ์ (นายอนันตชัย คุณานันทกุล) ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย(ECOT)(นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล) คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและทีมพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศ เมื่อวันศุกร์ที่3มีนาคม 2560 เวลา 17.00น ที่ผ่านมา

 

3 มีนาคม 2560 ...

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

S 3
เมษายน 05, 2562 15

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 21-22 มี.ค.62 โรงแรมภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต จำนวนผู้อบรม 24 คน
S 1
เมษายน 05, 2562 18

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 สถานที่อบรม บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
DSC3
มีนาคม 11, 2562 52

อบรมหลักสูตรการสร้างทีมงานและค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การสร้างทีมงานและค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Team Building) กลุ่มบริษัท ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป (บริษัทคุณสัณหพัฒน ตันติธนาทรัพย์) วันที่ 12…
S6
ธันวาคม 02, 2561 147

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเบย์ โฮเต็ล ถนนศรีนครินทร์
S oo
ตุลาคม 02, 2561 166

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต
J1
ตุลาคม 02, 2561 130

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ณ ห้องสัมมนา อาคารโกลบอล อิเลคทริค ชั้น 5 ถ.ศรีนครินทร
S l
ตุลาคม 02, 2561 158

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom