banner footer1

unnamed

banner footer4

กิจกรรมและข่าวสาร (NEWS & EVENT)

161964
20

ใช้สิทธิอย่างฉลาดให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากประกันสังคม

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรในบริษัทของท่านเข้าร่วมเสวนา Afternoon Tea with ECOT ในหัวข้อ "ใช้สิทธิอย่างฉลาดให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากประกันสังคม"
uj
379

เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรให้เป็นเลิศของเอเซีย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) จับมือ บริษัทอินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด บริษัทฝึกอบรม พัฒนาบุคลลากรชั้นนำของประเทศไทยที่มีประสบการณ์กว่าสิบปี…
S 907
488

?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ3

คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ?อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติตามระดับทักษะ?…
704522 728x410
764

เคาะแล้ว!ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 เม.ย.61

ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชุมดังกล่าว แถลงผลการประชุม ว่า มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ไล่ตั้งแต่ 308, 310, 315, 318, 320, 325 และ สูงสุด 330 บาทตามลำดับ มีผลวันที่…
pot
1178

สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิ์เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตน

วันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงานประกันสังคม มีประกาศคณะกรรมการการแพทย์การแพทย์ กำหนดหลักเกณฑ์ เงินช่วยเหลือเบี้องต้นแก่ผู้ประกันตน 30 มกราคม 2561...
Ptoo
735

ค่าจ้างขั้นต่ำ - กับสิ่งท้าทายปัจจุบัน

ค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ปกติเป็นมาตรการแทรกแซงของรัฐ เพื่อปกป้องคนงานไร้ฝีมือแรกเข้าทำงานมิให้ได้รับค่าจ้างต่ำเกินไป…

หลักสูตรฝึกอบรม (ECOT)

S 3
เมษายน 05, 2562 92

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน วันที่ 21-22 มี.ค.62 โรงแรมภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต จำนวนผู้อบรม 24 คน
S 1
เมษายน 05, 2562 95

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 สถานที่อบรม บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
DSC3
มีนาคม 11, 2562 146

อบรมหลักสูตรการสร้างทีมงานและค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การสร้างทีมงานและค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Team Building) กลุ่มบริษัท ยนตรกาญ ยูสคาร์ กรุ๊ป (บริษัทคุณสัณหพัฒน ตันติธนาทรัพย์) วันที่ 12…
S6
ธันวาคม 02, 2561 239

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเบย์ โฮเต็ล ถนนศรีนครินทร์
S oo
ตุลาคม 02, 2561 250

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต
J1
ตุลาคม 02, 2561 250

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ…

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ณ ห้องสัมมนา อาคารโกลบอล อิเลคทริค ชั้น 5 ถ.ศรีนครินทร
S l
ตุลาคม 02, 2561 252

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต

Ecot's International Alliance

ilo
ioe

CAPE 1
ace
iom
iom