banner footer1

unnamed

banner footer4

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม แมนดาริน กรุงเทพฯ ณ เวลา08.30-16.30น.

  สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)

ในฐานะตัวแทนนายจ้างภาคธุรกิจในประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ 2518 ม.119 เมื่อ 23 ส.ค. พ.ศ 2519 ให้บริการสมาชิกและนายจ้างทั่วไปในด้านการพัฒนา/ฝึกอบรม,การประชุม, ดูงาน ใน-ต่างประเทศ , ให้คำปรึกษา กฎหมายแรงงาน,ข้อพิพากแรงงาน การบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์,ประสานงานด้านการพัฒนา แรงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศ เช่น ILO,IOE,CAPE,AOTS เป็นต้น

AWB Logo 123