banner footer1

unnamed

banner footer4

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 29-30 พ.ย.61

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบหัริหาร เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเบย์ โฮเต็ล ถนนศรีนครินทร์