banner footer1

unnamed

banner footer4

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน ยุค 4.0 (SMART Supervisor 4.0)

หัวหน้างานที่เป็นมืออาชีพ คือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก เจ้านายปราถนา หัวหน้าที่เก่งย่อมสะท้อนสู่องค์กรที่เก่งได้ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรได้ เพราะ “ทุนมนุษย์หรือคน” ในองค์กร คือทุนที่สำคัญที่สุด หลายองค์กรจึงพยายามรักษาคนเก่งไว้ ซึ่งหนึ่งในวิธีการรักษาคนในองค์กร คือ การปรับระดับพนักงานที่เก่ง เข้าตาขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้า แต่ท้ายที่สุดอาจจะลืมไปว่าหัวหน้าที่เป็นมืออาชีพนั้น นอกจากเก่งงานแล้วต้องเก่งคนด้วย การเป็นหัวหน้าจึงเป็นประเด็นทักษะและศิลปะการสร้าง “งานให้ได้ผล คนเป็นสุข” นั่นเอง

  • ใบสมัครอบรม  Download >>     
  • กำหนดการอบรม ทักษะหัวหน้างาน  Download >>
  • ประวัติวิทยากร อ.เกษมสันต์ สารภี  Download >>  

 2.SMART Supervisor 4.0

แผนที่โรงแรมคูณ

G