banner footer1

unnamed

banner footer4

อบรมหลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย23-24 พ.ค.62

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การเป็นวิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่               

 กำหนดการอบรม  

ki3

 

 

locationmap