banner footer1

unnamed

banner footer4

แสดง #
ชื่อ ฮิต
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2563 (2) 50
แผนอบรมหลักสูตรผู้รับเหมาเทสโก้โลตัสประจำเดือน ม.ค.2563 68
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2563 155
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 ประจำปี 2563 429
Promotion พิเศษ!! ส่งท้ายปี 62 IN HOUSE Training 95
หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน 71
หลักสูตรลดความผิดพลาดเพิ่มความเป็นมือโปรในการเขียนอีเมล 61
หลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย12-13 ธ.ค.2562 150
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน จ.ภูเก็ต ปี 2563 (2) 189
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(พ.ย.-ธ.ค.62) 172
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 2 124
หลักสูตร HR Transformation"การปรับเปลี่ยนงาน HR 137
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 602
หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ 245
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(ส.ค.-ก.ย.62) 276
แผนอบรมหลักสูตรผู้รับเหมาเทสโก้โลตัสประจำเดือน ต.ค. 666
หลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย20-21พ.ย.2562 353
พัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเขียนอีเมล 149
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(มิ.ย.-ส.ค.62) 346
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน วันที่ 20 มิ.ย.62 274