banner footer1

unnamed

banner footer4

แสดง #
ชื่อ ฮิต
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2563 43
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 ประจำปี 2563 74
Promotion พิเศษ!! ส่งท้ายปี 62 IN HOUSE Training 53
หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน 32
หลักสูตรลดความผิดพลาดเพิ่มความเป็นมือโปรในการเขียนอีเมล 31
หลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย12-13 ธ.ค.2562 76
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน จ.ภูเก็ต ปี 2563 (2) 61
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(พ.ย.-ธ.ค.62) 130
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 2 73
หลักสูตร HR Transformation"การปรับเปลี่ยนงาน HR 104
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 235
หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ 200
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(ส.ค.-ก.ย.62) 248
แผนอบรมหลักสูตรผู้รับเหมาเทสโก้โลตัสประจำเดือน ต.ค. 522
หลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย20-21พ.ย.2562 290
พัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเขียนอีเมล 118
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(มิ.ย.-ส.ค.62) 300
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน วันที่ 20 มิ.ย.62 246
หลักสูตร ผู้รับเหมาเทสโก้โลตัส วันที่ 30-31 พ.ค. 2562 203
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน ยุค 4.0 (22-มิ-ย-62) 339