banner footer1

unnamed

banner footer4

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร วันที่ 23-24 กันยายน 2563สถานที่อบรม บริษัท ซาซาฟู๊ด จำกัด