banner footer1

unnamed

banner footer4

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ของผู้รับเหมา เทสโก้โลตัส

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ของผู้รับเหมา เทสโก้โลตัส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สถานที่ ณ อาคาร ทรูทาวเวอร์ พัฒนาการ ห้อง 502