banner footer1

unnamed

banner footer4

อบรมหลักสูตร คปอ วันที่29-30 มีนาคม 2561

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา พาโก้การ์เด้นท์ โรงแรม เดอะพาโก้ ภูเก็ต