banner footer1

unnamed

banner footer4

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ECOT ได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน(IOM) จัดฝึกอบรมให้แรงงานข้ามชาติ 1900
กิจกรรมการฝึกอบรม ฟรี !! สำหรับผู้ประกอบการ SME ecot 404
ประชุม "การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานระหว่างและหลังการระบาดของ COVID-19" ecot 530
ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ecot 419
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เปิดตัวเว็บไซต์ MitrThai (มิตรไทย) ECOT2 1445
อบรมประกันสังคม ฟรี ecot 670
อบรมฟรี หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารงานบ้านและสำนักงาน ecot 476
อบรมฟรี! ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับวิสาหกิจ SME ในยุคโควิด-19 ecot 405
เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยและคณะได้เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ecot 437

หมวดหมู่รอง