banner footer1

unnamed

banner footer4

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ECOT ได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน(IOM) จัดฝึกอบรมให้แรงงานข้ามชาติ 1483
กิจกรรมการฝึกอบรม ฟรี !! สำหรับผู้ประกอบการ SME ecot 196
ประชุม "การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานระหว่างและหลังการระบาดของ COVID-19" ecot 297
ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ecot 236
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เปิดตัวเว็บไซต์ MitrThai (มิตรไทย) ECOT2 1115
อบรมประกันสังคม ฟรี ecot 290
อบรมฟรี หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารงานบ้านและสำนักงาน ecot 198
อบรมฟรี! ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับวิสาหกิจ SME ในยุคโควิด-19 ecot 211
เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยและคณะได้เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ecot 244

หมวดหมู่รอง