banner footer1

unnamed

banner footer4

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ECOT ได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน(IOM) จัดฝึกอบรมให้แรงงานข้ามชาติ 1191
กิจกรรมการฝึกอบรม ฟรี !! สำหรับผู้ประกอบการ SME ecot 82
ประชุม "การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานระหว่างและหลังการระบาดของ COVID-19" ecot 120
ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ecot 120
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เปิดตัวเว็บไซต์ MitrThai (มิตรไทย) ECOT2 965
อบรมประกันสังคม ฟรี ecot 107
อบรมฟรี หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารงานบ้านและสำนักงาน ecot 74
อบรมฟรี! ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับวิสาหกิจ SME ในยุคโควิด-19 ecot 79
เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยและคณะได้เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ecot 98

หมวดหมู่รอง