a1

banner footer1

banner topb

banner topb

banner footer4

กิจกรรมและข่าวสาร (NEW & E-VENT)

n81s

ประชุมหารือทวิภาคีร่วมระหว่าง องค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ประชุมหารือทวิภาคีร่วมระหว่าง องค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง ในวาระหารือกรอบความร่วมมือ ...

e7 1s

สัมนา “Marketing in Digital Era”

สัมนา “Marketing in Digital Era” ที่อาคารสุขอนันต์ หมู่บ้านศรีเจริญวิลล่า วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:30-16:00 น. ...

n6 1s

สัมนาการนำบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับเวียดนาม

ร่วมเป็นประธานการสัมนา "การนำบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับเวียดนาม มาสู่การปฏิบัติอย่างมี ...

Stakeholders meeting on ...

เข้าร่วมประชุม วางแผน Stakeholders meeting on Fisheries & Seafood IUU & Sustainability ...

ร่วมเป็นภาคีการร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการต่อต้านรูปแบบการทำงาน

29 พฤษภาคม 2559 นายเอกสิทธ์ คุณานันทกุล ร่วมเป็นภาคีการร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการต่อต้านรูป ...

ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดคลองผดุง ...

9 พฤษภาคม 2559 คุณเอกสิทธ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างฯร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดคลอง...

หลักสูตรการอบรม (TRAINING)


tr23 06 

    หลักสูตร จป.หัวหน้างาน ซิกเซ้นส์

     หลักสูตร จป.หัวหน้างาน ซิกเซ้นส์ 23- 24 มิถุนายน 2559

tr21 06 

    หลักสูตรการประหยัดพลังงาน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

     หลักสูตรการประหยัดพลังงาน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 มิถุนายน 2559
   
   
banner maintop
banner 3
banner 4
banner 5
banner 6
banner 6