banner footer1

unnamed

banner footer4

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ECOT ได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน(IOM) จัดฝึกอบรมให้แรงงานข้ามชาติ 1663
กิจกรรมการฝึกอบรม ฟรี !! สำหรับผู้ประกอบการ SME ecot 287
ประชุม "การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานระหว่างและหลังการระบาดของ COVID-19" ecot 409
ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ecot 308
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เปิดตัวเว็บไซต์ MitrThai (มิตรไทย) ECOT2 1285
อบรมประกันสังคม ฟรี ecot 442
อบรมฟรี หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารงานบ้านและสำนักงาน ecot 321
อบรมฟรี! ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับวิสาหกิจ SME ในยุคโควิด-19 ecot 316
เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยและคณะได้เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ecot 339

หมวดหมู่รอง