banner footer1

unnamed

banner footer4

Display #
Title Hits
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2563 (2) 10
แผนอบรมหลักสูตรผู้รับเหมาเทสโก้โลตัสประจำเดือน ม.ค.2563 43
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2563 139
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 ประจำปี 2563 338
Promotion พิเศษ!! ส่งท้ายปี 62 IN HOUSE Training 89
หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน 67
หลักสูตรลดความผิดพลาดเพิ่มความเป็นมือโปรในการเขียนอีเมล 58
หลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย12-13 ธ.ค.2562 131
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน จ.ภูเก็ต ปี 2563 (2) 164
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(พ.ย.-ธ.ค.62) 167
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 2 117
หลักสูตร HR Transformation"การปรับเปลี่ยนงาน HR 126
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 504
หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ 240
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(ส.ค.-ก.ย.62) 272
แผนอบรมหลักสูตรผู้รับเหมาเทสโก้โลตัสประจำเดือน ต.ค. 624
หลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย20-21พ.ย.2562 343
พัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเขียนอีเมล 145
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(มิ.ย.-ส.ค.62) 343
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน วันที่ 20 มิ.ย.62 270