banner footer1

unnamed

banner footer4

Display #
Title Hits
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2563 29
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 ประจำปี 2563 54
Promotion พิเศษ!! ส่งท้ายปี 62 IN HOUSE Training 51
หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน 28
หลักสูตรลดความผิดพลาดเพิ่มความเป็นมือโปรในการเขียนอีเมล 28
หลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย12-13 ธ.ค.2562 70
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน จ.ภูเก็ต ปี 2563 (2) 55
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(พ.ย.-ธ.ค.62) 123
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่นที่ 2 71
หลักสูตร HR Transformation"การปรับเปลี่ยนงาน HR 99
หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 224
หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ 196
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(ส.ค.-ก.ย.62) 248
แผนอบรมหลักสูตรผู้รับเหมาเทสโก้โลตัสประจำเดือน ต.ค. 511
หลักสูตรการเป็นวิทยาผู้สอนด้านความปลอดภัย20-21พ.ย.2562 286
พัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาพัฒนาการเขียนอีเมล 117
แผนการอบรม-ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(มิ.ย.-ส.ค.62) 296
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน วันที่ 20 มิ.ย.62 241
หลักสูตร ผู้รับเหมาเทสโก้โลตัส วันที่ 30-31 พ.ค. 2562 198
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน ยุค 4.0 (22-มิ-ย-62) 339